BAYMAK KOMBİ ARIZA KODLARI

E01 Gaz Beslemesi Blokaj Arızası Cihazınızı resetleyin (3 saniye basılı tutun)

 

E02 Emniyet Sensör Arızası Cihazınızı resetleyin (3 saniye basılı tutun)

 

E03 Baca Termostat Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E04 Geçici Alev Kaybı Güvenlik Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E05 Isıtma devresi NTC Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E06 Kullanım Suyu NTC Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E10 Düşük Su Basıncı Bar Basıncını Kontrol Ediniz. İdeal su basınç değerleri 1,5-2 arasında olması gerekir.

 

E25 Min.Sıcaklık Uyarısı Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E35 Alev Oluşumu Arızası Cihazınızı Resetleyin.(2 saniye basılı tutun)

 

E80 Devresel Kontrol Sistemi Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E97 Yanlış Enerji Beslemesi Elektrik Ferkansı Frekans değerini kontrol ediniz

 

E98 – E99 Ana Kontrol Panosu Elektriksel Arıza Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

Baymak Eco Kombi 

 

Hata Kodu

Hata Tanımı

Uygulanacak İşlem

 

E01 Başarısız Ateşleme Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

 

E02 Emniyet Termostatı Arızası Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

 

E03 Atık Gaz/ Hava Basınç Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E05 Çıkış Suyu Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E06 K ullanım Suyu Sensör Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E10 Düşük Basınç Arızası Bar Basıncını Kontrol Ediniz. İdeal su basınç değerleri 1,5-2 arasında olması gerekir.

 

E25/ E26 Muhtemel Pompa Blokaj Arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız.

 

E35 Alev Oluşum Arızası Reset tuşuna 2 saniye basılı tutunuz

 

E96 Voltaj Düşmesi İle Kapanma Kombi otomatik resetlenir

 

Baymak Luna Kombi 

 

Hata Kodu

Hata Tanımı

Uygulanacak İşlem

 

E01 Gaz beslemesi, blokaj arızası Kombiyi resetleyin

 

E02 E mniyet termostatı arızası Kombinizi resetleyin, 3 saniye bekleyin

 

E03 Baca termostat hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E05 NTC Isıtma arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E06 NTC Sıcak su arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E10 Düşük su basıncı arızası Bar basıncını kontrol edin. (1,5–2 aralığında olmalıdır.)

 

E25 Aşırı sıcak arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E35 Alev Oluşumu Arızası Reset tuşuna 3 saniye basılı tutunuz

 

E80 Devresel sistem hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E97 Yanlış enerji beslemesi Cihazın fişini çıkarıp, yeniden takın

 

E98 Ana kontrol panosu arızası Baymak kombi servisi personelini çağırın

 

Baymak Star Kombi

 

Hata Kodu

 

Hata Tanımı

 

Uygulanacak İşlem

 

E10 Dış ortam sıcaklık sensörü hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E20 NTC sensörü hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E28 Baca sensörü arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E50 Sıcak su sensörü arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E110 Emniyet termostatı baca gazı sensör arızası Kombiye reset atmanız gerekmektedir.

 

E119 Su basınç arızası. Bar değerlerini kontrol ediniz. 1,5 -2 arasında olması gerekir.

 

E125 Sirkülasyon hatası. Sistem de hava olabilir. Kombiyi resetleyiniz.

 

E130 Baca sensörü aşırı ısınma hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E133 Gaz yetersiz. Kombiye gazın gelip gelmediğini kontrol ediniz.

 

E151 Kombi beyin kartı hatası. Ateşleme ve alev hissedici elektrotların konumunu kontrol ediniz.

 

E156 Yüksek yahut düşük voltaj arızası. Cihaza regülatör (voltaj düzenleyici) taktırmanız gerekmektedir.

 

E160 Fan arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E193 Sistem de aşırı hava bulunmakta Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

 

Baymak Energy Kombi

 

Hata Kodu

 

Hata Tanımı

 

Uygulanacak İşlem

 

E01 Ateşleme Arızası Kombinizi resetleyin

 

E02 Emniyet termostat hatası Kombinizi resetleyin

 

E03 Atık gaz termostat hatası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E05 Çıkış suyu sensör arızası Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E06 Sıcak su sensör arızası (Kullanım suyu) Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E10 Düşük su basıncı arızası Bar basıncını kontrol edin. (1,5–2 aralığında olmalıdır.)

 

E25 – E26 Pompa blokaj problemi Baymak kombi servisi destek birimini arayınız

 

E35 Alev Oluşumu Arızası Kombinizi resetleyin

 

E96 Düşük voltaj arızası Kombiniz kendiliğinden kapanır

 

Baymak BRÖTJE HEUİZİNG NOVADENS Yoğuşmalı kombi arızası kodları

 

baymak kombi arıza kodları E10 kombi hatası arızası: Dış ortamdan kaynaklanan sensör arızasıdır

 

baymak kombi arıza kodları E20 kombi hatası arızası: NTC Merkezi ısıtma nedeniyle ortaya çıkmış arızadır

 

baymak kombi arıza kodları E28 kombi hatası arızası: Baca sensöründe meydana gelen ntc arızasıdır.

 

baymak kombi arıza kodları E50 kombi hatası arızası: Kullanım suyunda meydana gelen arıza ile ortaya çıkan sorundur kullanım suyu devresi ntc sensörü arızalanmıştır.

 

baymak kombi arıza kodları E110 kombi hatası arızası : Emniyet termostat sorunu veyahut bacasında ortaya çıkan sorundur. Baca gazı sensörü arızalanmış olabilir. Kombinin resetlenip 5 saniye beklenmesi durumunda sorun ortadan kalkacaktır. Arızanın sona ermemesi durumunda iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilir sorununuzu ekiplerimiz tarafından çözebilirsiniz.

 

baymak kombi arıza kodları E119 kombi hatası arızası: Düşük su basıncı  soruna neden olan en önemli eksikliktir. Su basıncının seviyesi her zaman kontrol edilmelidir. Kombi düşük su basıncının 1.5 ile 2.0 olarak belirlenmesi ve alt durumlarda kombinin çalıştırılmaması gerekir.

baymak kombi arıza kodları E125 kombi hatası arızası: Sistemsel olarak dağıtımı yapılan su akışı bozulmuştur. Sistem içinde su dolaşımının doğru yapılamaması nedeniyle sorun ortaya çıkmıştır. Kombinin resetlenmesi ve 5 saniye kadar basılı tutulması sorunu çözebilir. Eğer sorun devam ederse bize ulaşabilirsiniz.

 

Baymak kombi BRÖTJE arıza kodları

 

baymak kombi arıza kodları E01 kombi hatası arızası: Başarısız ateşleme nedeniyle yaşanan sorundur.Cihazınızı resetleyin.

 

 baymak kombi arıza kodları E02 kombi hatası arızası: Emniyet termostatı arızasıdır kombinizi resetlemeniz arızayı giderir.

 

baymak kombi arıza kodları E03 kombi hatası arızası: Atık gaz termostatı – hava basınç anahtarında arıza

baymak kombi arıza kodları  E05 kombi hatası arızası: Çıkış suyunda meydana gelen arızadır.

 

baymak kombi arıza kodları E06 kombi hatası arızası: Kullanım suyunda meydana gelen sensör arızasıdır.

 

baymak kombi arıza kodları E10 kombi hatası arızası: Düşük basıncın neden olduğu arızadır. Sistem basıncının  1,5 ile 2 bar arasında olmasına dikkat ediniz.

 

baymak kombi arıza kodları E25-E26 kombi hatası arızası: Pompa blokajı arızası olabilir.

 

baymak kombi arıza kodları  E35 kombi hatası arızası : alev oluşumunda meydana gelen arıza nedeniyle çalışmamaktadır.

 

baymak kombi arıza kodları E96 kombi hatası arızası:  Voltaj düşmesinin neden olduğu arızadır. Kanma gibi sorunlar meydana gelir. Kombi otomatik olarak resetlenecektir.

 

Baymak Nuvola Comfort Arıza Kodları

 

10E Arıza Kodu: Dış ortam sıcaklık sensörü arızası 

 

20E Arıza Kodu: Merkezi ısıtma devresi NTC sensörü arızası

Kalorifer NTC sini değiştirin.

 

28E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü arızasıEmniyet NTC değiştirin. 

50E Arıza Kodu: Kullanım suyu devresi NTC sensör arızası

Sıcaksu NTC sini değiştirin.

 

60E Arıza Kodu: Oda termostatı sensör arızası

Oda termostatını değiştirin.

 

62E Arıza Kodu: Elektronik kart yazılım versiyonu arızası

Elektronik Kart elektrik voltajından sistemde hata oluşmuştur.

Tekrar yazılım atınız.

 

88E Arıza Kodu: Elektronik kart ile AVS 77 kontrol ünitesi arasında haberleşme arızası

Kombiyi Resetleyin Max. 5 defa

 

95E Arıza Kodu: AVS 77 kontrol ünitesi saati arızası

Kombiyi resetleyin Max. 5 defa

 

110E Arıza Kodu: Emniyet termostatı arızası Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basınız sorun devam ederse,

Kombiye 30 dak. bekleyin resetleyin. Tekrarlarsa bizimle irtibata geçiniz.

 

119E Arıza Kodu: Hidrolik basınç anahtarı arızası

Kombinin su basıncı yetersiz. Tavsiye ettiğimiz deger 1,5 ile 2.0 arasında olmasıdır.

 

125E Arıza Kodu: Sistemde su olmaması veya hava olması

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

 

127E Arıza Kodu: Anti-leyjoner fonksiyonu devrede

Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur

 

130E Arıza Kodu: Baca NTC sensörü aşırı ısınması

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

 

131E Arıza Kodu: 125E veya 130E arızaları sonrasında kombi elektriğinin kesilmesi

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

 

133E Arıza Kodu: Gaz yetersiz uyarısı

Kombinizin yanında bulunan gaz vanasının açık olduğundan emin olun.

Kombinin Panelinde bulunan OK tuşuna 2 defa basın sorun çözülür.

 

151E Arıza Kodu: Kombi kontrol kartı arızası

Ateşleme elektrodunun pozisyonunu kontrol ediniz

 

155E Arıza Kodu: Maksimum reset denemesinin aşılması (n°5)

Kombi üzerindeki ”RESET” düğmesine basınız.

 

156E Arıza Kodu: Düşük veya yüksek voltaj uyarısı

Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere dönünceye kadar bekleyiniz.

Resetleme işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Tavsiyemiz Kombinize Regülator takınız.

 

160E Arıza Kodu: Fan arızası

Kombinizin fan motoru arızalı

 

193E Arıza Kodu: Sistemin hava yapması

Bu Sinyal geçicidir ve bu fonksiyon sona erdiğinde otomatik olarak kaybolur.

 

BAYMAK LUNA 5 ARIZA KODLARI

 

Arıza Kodu Açıklamas Yapılması Gereken

 

E01 Ateşleme Hatası  Kombiye Gaz Gelmiyor Olabilir .

 

E02  Sahte Alev Uyarısı

 

E03  Aşırı ısınma Kombi aşırı ısınmış ve haralet yapmış 10 ila 15 dakika bekleyiniz .

 

E04 / E05 / E06  Baca Hatası Bacalı Kombilerde Çekiş Zayıflığı Olabilir Hermetik Kombilerde İse Baca Sisteminde Elektronik Veya Mekanik Bir Arıza Durumu Olabilir.

 

E07 Baca Termostat Kablo Arızası

 

E08  Elektronik Kart Hatası

 

E09  Gaz Valfi Arızası

 

E12 / E21 Elektronik Kart Arızası

 

F02  Hatalı Alev Oluşumu

 

F13  Kombi Kilitlenme

 

F22  Düşük Voltaj Hatası 

 

F23 Hava Basınç Anahtarı Arızası

 

F25  Elektronik Kart Arızası        

 

F31 Kalorifer NTC Sensör   Çıkış Suyu Sensör Arızası

 

F32 Dış Hava Sensörü Arızası

 

F33  Sıcak su NTC Sensör  Kullanım Suyu Sensör Arızası

 

F37 Düşük Su Basıncı Hatası Tesisat Suyu Az Kombinin Su Basıncını 1.5 Bar Civarına Getiriniz.

 

F40 / F47 Su Basınç Anahtarı Arızası

 

F59 Gaz Modülasyon Arızası

 

 

BAYMAK ECO 5 ARIZA KODLARI

 

Arıza Kodu             Açıklaması                                 Yapılması Gereken

 

 A01                    Ateşleme Hatası                          Kombiye gaz gelmiyor olabilir

 

A03                     Emniyet Termostatı                     Resetleme Yapılmalı

 

E03                     Baca Hatası                

                                                                                                     

E05                    Kalorifer NTC sensör                      Çıkış suyu sensör arızası

 

E06                    Sıcak su NTC sensör                      Kullanım suyu sensör arızası

 

E10                    Tesisat suyu az                            Kombinin su basıncını 1.5 bar civarına getiriniz

 

E26                     Aşırı ısınma                                  Kombi aşırı ısınmış ve haralet yapmış 10 ila 15 dakika bekleyiniz

 

 

               

Baymak Lambert Arıza Kodları

 

E01 Arıza Kodu : Lambert kombinin ateşlemeyi başarıyla yapmadığını belirten hata kodudur. Kombide ateşleme başarısızlığı da diyebiliriz. Kombi ateşlemeyi yapmadığı için hem sıcak su alamazsınız hem de petekleriniz ısıtma yapmaz. Bu durumda kombiye reset atmak gerekir. Reset işlemini üç kez tekrarlamanız gerekmektedir. 

 

E02 Arıza Kodu : Kombinin aşırı ısınma termostat hatası verdiğini gösteren hata kodudur. Kısacası cihazın aşırı ısınma sebebi ile bloke olduğunu yani kullanım dışı olduğunu söyleyebiliriz. 

 

E03 Arıza Kodu : Atık gaz sisteminin iyi şekilde çalışmaması sebebi ile kombinin arızaya geçtiğini belirtir. Bu durumda cihaz bacalı ise baca yerinden çıkmış diyebiliriz. 

 

E05 Arıza Kodu : Lambert kombide E05 hata kodu kalorifer tesisatı sensörünün arızalı olduğu anlamına gelmektedir. Lambert kombide genellikle kış mevsiminde bu arıza kodu ekranda belirebilmektedir Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

E06 Arıza Kodu : Kombi de sıcak su arızasının yaşandığını belirleyen E06 arıza kodu ekran da olduğu sürece kullanıcı sıcak su alamaz. Öncelikle kombinin su basıncına bakınız. Düşükse 1,5 bara kadar su basınız. Fakat basınç normal ve kombi hala sıcak su vermiyor ise sensör arızalı olabilir. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

E10 Arıza Kodu : Kombide mevcut olan su basıncının düşük olduğu anlamına gelmektedir. Cihazın iyi şekilde verim sağlaması için içerisin de 1 ile 2 arasına gelecek kadar su basılması gerekir. Su basma işleminden sonra kombi çalışır durumuna geri dönecektir.

 

E25/26 Arıza Kodu : Pompanın arıza yaptığı anlamına gelen bu arıza kodunda kullanıcının birkaç arıza birden yaşaması söz konusu olabilir. Mesela petekler ısınmayabilir, cihaz ses yapabilir, sıcak su akışında sorun meydana gelebilir. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

E35 Arıza Kodu : Kombinin ateşleme denemesi yaptıktan sonra alevleme almadığını belirten koddur. Bu sorun da cihaz alev almadığı için kombi çalışma sergilemez. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

E96 Arıza Kodu : Kombiye gelen voltajlar da düşüklük yaşandığını ve bu sebeple de cihazın çalışmadığını belirtmek isteyen arıza kodudur. Bu kodda kullanıcı regülatör kullanmalıdır. Çünkü bu sorun sık sık yaşanırsa cihaza kalıcı hasarlar verebilir.

 

Baymak Lambert Attivo Kombi arıza kodları

 

Lambert Attivo E01 Arıza Hatası : Kombiye Olan Gaz Girişinin Yetersiz Durumda Olduğunu Belirten Koddur. Yani Bu Durumda Cihaz Ateşleme Yapamaz Ve Verim Sağlamaz. Ana Kartta Yahut Gaz Gurubun Da Sorun Oluşmuş Olabilir. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

Lambert Attivo E02 Arıza Hatası : Kombi Fazla Isınmış Ve Kullanım Dışı Olmuş Durumda. Bu Şekilde Kombi Kullanılması Mümkün Olmamaktadır. Limit Termostat Hasar Görmüş Olabilir. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

Lambert Attivo Kombi Kodları, Lambert Attivo Kombi Hataları

 

Lambert Attivo Ariza Kodlarının Anlamları

 

Lambert Attivo E03 Arıza Hatası : Baca Tip Kombi Çeşitlerin De Baca Sensörünün Hasar Gördüğünü Belirten Koddur. Bu Şekilde Kombinin Ve Ortamın Isısını Ölçmeye Yarayan Bu Aparat İşlevini Yerine Getiremez Ve Elektronik Karta Bilgi Yollayamaz. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

Lambert Attivo E05 Arıza Hatası : Tesisatı Isıtma Amaçlı Kullanılan Sensorun Hasarlı Olduğunu Belirten Koddur. Bu Kod Gösterge De Belirdiği Sırada Kombinin Petekleri Isıtmada Zorluk Yaşadığını Anlayabiliriz. Sensör Değişirse Problem Ortadan Kalkacaktır. Servisi Arayarak Yardım Talebin De Bulunmanız Gerekir.

 

Lambert Attivo E06 Arıza Hatası : Sık Yaşanan Arıza Kodlarından Biri Olan E06 Hata Kodu, Cihazın Sıcak Su Vermediğini Belirten Koddur. Bu Kod Ekranda Belirdiği Sırada Kullanıcı Sıcak Su Alamaz. Teknik Servis çağırarak yardım istemeniz gerekir.

 

Lambert Attivo E10 Arıza Hatası : Cihazın Su Basıncın Da Düşme Yaşandığını Gösteren Arıza Kodudur. Bu Arıza Kodu İle Karşılaştığınız Zaman Cihaza Su Basmanız Gerektiğini Anlayabilirsiniz. Su Basıncı 1,5 Bara Ulaşana Kadar Su Basmanız Gerekir. Daha Sonrasın Da Arıza Kodu Devam Ederse Cihaza Bir Defa Reset Atarsanız Kombi Eski Çalışma Sistemine Geri Dönecektir.

 

Lambert Attivo E25 Arıza Hatası : Kombide Aşırı Isınmam Oluştuğu Zamanlarda Cihazda E25 Kombi Hata Kodu Belirmektedir. Bu Kod Filtrelerin Tıkandığını, Ana Eşanjörün Kireçlendiğini, Pompanın Sıkışmaya Uğradığını Veya Üç Yollu Vanada Konum Değiştirme Olabileceğini Anlatmaktadır. Konuyla Alakalı Olarak Servis Desteği İstemeniz Gerekir.

 

Lambert Attivo E35 Arıza Hatası : Cihazın Alev Almadığını Belirten Arıza Kodudur. Bu Kod Gösterge De Belirdiği Zaman Kombiye Gaz Girişi Mevcut Mu Vanalar Açık Mı Bakınız. Eğer Vanalar Açıksa Cihaza Birkaç Kez Üst Üste Olmak Şartı İle Reset Atınız. Resetten Sonra Da Kombi Düzelmez İse Gaz Valfinde, İyonlarda, Elektrotlar Da Veya Kartta Sorun Olabilir. Servis Çağırmanız Gerekir.

 

 kodlarına göre arızasını tespit edebilirsiniz.

Trabzonda baymak kombiniz ile sorunmu yaşıyosunuz bizim ile iletişime geçerek sorununuzu giderelim.